Afgelopen week tekende Amsterdam Energie samen met de andere burgercoöperaties verenigd in Amsterdam Wind, de bedrijvencoöperatie NDSM Energie en de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van windenergie aan de Noorder IJplas. Een grote stap in meer duurzame, coöperatieve energie voor Amsterdam. En een groot succes voor de samenwerking van Amsterdam Wind en NDSM Energie.

 

Het ondertekenen van de intentieovereenkomst betekent dat de gemeente Amsterdam graag ziet dat de burgercoöperaties van Amsterdam Wind en bedrijvencoöperatie NDSM Energie de windmolens in het gebied ontwikkelen. Amsterdammers en Amsterdamse bedrijven kunnen nu samen het initiatief nemen om meer groene energie op te wekken.

 

De komende maanden werken Amsterdam Wind en NDSM Energie samen met bewoners en bedrijven het participatieplan uit. Daarin zal onder andere staan hoe we omwonenden infomeren, hoe zij kunnen participeren in het project en hun ideeën en zorgen kunnen delen. Daarnaast zal er worden gewerkte aan de ruimtelijke studies voor de inpassing van de windmolens in het gebied.

 

Doe mee

Wil jij namens Amsterdam Energie meewerken aan het project? Meld je dan aan voor onze werkgroep Wind. Stuur een email naar onze voorzitter Bouwe Olij, info@bouweolij.nl

 

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Tineke de Vries van Amsterdam Wind via tineke@amsterdam-wind.nl.