Het bestuur heeft besloten om per 1 januari te stoppen met de Amsterdamse Biomassastroom die we krijgen van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Als jij dit product afneemt krijg je binnenkort hierover bericht. Natuurlijk ontvangen de betreffende leden ook na 1 januari de groenste stroom van Nederland.

Afval Energie Bedrijf

Sinds enkele jaren biedt Amsterdam Energie de optie aan alle leden tot het afnemen van Amsterdamse Biomassastroom. Het betrof stroom die wordt opgewekt door het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het streven van onze energiecoöperatie is gericht op het aanbieden van energie die bij voorkeur afkomstig is uit de eigen gemeente. Maar los van de problemen waarmee het AEB op dit moment kampt, wordt de kritiek op het winnen van stroom uit biomassa steeds groter. Bij de onafhankelijke beoordeling van de groenste energieleveranciers (zie ook: amsterdamenergie.nl/de-allergroenste-van-nederland) krijgen wij op dit punt minpunten. Hoewel deze stroom bij het AEB wordt opgewekt uit de verbranding van groenafval uit de stad, weegt deze beoordeling voor ons ook zwaar. Om deze reden heeft het bestuur besloten om vanaf 1 januari a.s. te stoppen met Amsterdamse Biomassastroom.

Dit betekent dat nieuwe leden inmiddels niet meer voor dit product kunnen kiezen en dat leden die nu afnemer zijn binnenkort hierover bericht krijgen met mogelijke alternatieven. Natuurlijk ontvangen deze leden in alle gevallen ook na 1 januari de groenste stroom van Nederland.