Zonnepanelen die drijven op het water? Ja, dat kan en de panelen brengen nog meer op ook dan zonnepanelen op het dak of op het land. Dit komt omdat het water zorgt voor natuurlijke koeling en ook de weerkaatsing van het zonlicht in het water opgevangen wordt door de tweezijdige panelen.

 

In een waterrijke regio als Amsterdam waar grond duur en schaars is, is het benutten van geschikte waterlocaties een goede aanvulling op ‘zon op daken’. En we hebben iedere onbenutte plek nodig om de doelstelling uit het coalitie akkoord (250 MW in 2022) te halen.

 

In het gebied rondom de NoorderIJplas staat de komende jaren veel te gebeuren. recreatie en duurzaamheid zijn daarin kernbegrippen in de plannen van Haven-Stad en Ecopark. Op kleine schaal willen de twee grootste energiecoöperaties van Amsterdam (Amsterdam Energie en NDSM Energie) met drijvend zon laten zien dat ook water benut kan worden voor duurzame energie opwekking voor burgers en bedrijven.

 

Door gebruik te maken van de ‘postcoderoos regeling’  maken we participatie door burgers mogelijk en krijgen Amsterdammers toegang tot betaalbare, lokaal opgewekte duurzame stroom.

 

Wil je meedenken, meedoen of heb je een initiatief in de buurt van de NoorderIJplas wat hierbij aansluit meld je bij Tineke de Vries (tineke@amsterdamenergie.nl).