Zonnepanelen die drijven op het water? Dat kan, en zulke panelen brengen meer op dan zonnepanelen op het land. Waarom zijn ze er dan zo weinig?

Net als bij windturbines en bij zon in veldopstellingen is er nog behoorlijk wat weerstand tegen zon op water. Er zijn vooral veel vragen over de effecten op de waterkwaliteit. De paar projecten die zijn gerealiseerd in Nederland zijn tot nu toe op waterbassins bij glastuinbouwbedrijven.

Amsterdam Energie wil laten zien dat drijvend zon juist een positieve bijdrage kan leveren aan waterkwaliteit en natuur. Met name op voormalige zandwinningslocaties kunnen drijvende panelen het leven in en op het water bevorderen. De Noorder IJplas is zo’n water. Wij willen daar op kleine schaal meten wat de effecten in de praktijk zijn. En willen we slimme combinaties maken met andere duurzame initiatieven ter plekke.

Zon op water biedt de kans om een nieuwe, lokale en duurzame energiebron toe te voegen aan de Amsterdamse energiemix van de toekomst. Meer zonnepanelen op daken moet zeker ook, maar dat gaat helaas nog erg langzaam. Daken in Amsterdam zijn vaak van VvE’s en woningcorporaties tegelijk die maar moeilijk tot besluiten kunnen komen. Bovendien zijn drijvende panelen efficiënter dan panelen op land. Het water zorgt voor natuurlijke koeling en ook de weerkaatsing van het zonlicht in het water wordt door de tweezijdige panelen opgevangen.

Afgelopen zomer discussieerden initiatiefnemers, bewoners en andere belangstellenden twee avonden over de ontwikkelingen rondom en op de Noorder IJplas. De discussie was levendig en ging over veel verschillende onderwerpen. Amsterdam Energie heeft zich in die avonden gepresenteerd als een van de initiatiefnemers op het gebied van drijvend zon. De input van de avonden gebruikt de gemeente nu voor een concept gebiedsvisie die binnenkort zal worden gepresenteerd. Hopelijk biedt de gebiedsvisie ruimte voor een kleinschalig drijvend project, dan kunnen we starten met de vergunningaanvraag.