Amsterdam Energie is een coöperatie. Dat betekent dat de leden beslissen over het beleid. Daarom organiseren we maandagavond 7 juni een ALV. Deze moet helaas nog online plaatsvinden.
De leden ontvangen nog een uitnodiging via de a-mail. Wie zich opgeeft ontvangt de link en de stukken.

Kom je ook? Geef je alvast op via info@amsterdamenergie.nl