Slim samenwerken
Bestuur & organisatie
Amsterdam Energie werkt nauw samen met 20 andere Nederlandse energie-coöperaties die zijn verenigd in de coöperatie Duurzame Energie Unie. 

Het bestuur van Amsterdam Energie wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De directie van de coöperatie is in handen van Rolf Steenwinkel. Daarnaast is er bestuurscommissie die de directeur actief ondersteund bij zijn taken en het bestuur adviseert. Mensen die zich bestuurlijk of organisatorisch willen inzetten voor Amsterdam Energie kunnen een mail sturen naar rolf@amsterdamenergie.nl.

 

Rolf Steenwinkel

Directeur

Rolf Steenwinkel (1970) is oud-bestuurder (PvdA) van het voormalig stadsdeel Amsterdam-Westerpark. Na zijn periode als stadsdeelwethouder heeft hij met andere ondernemers de coöperatie Amsterdam Energie opgericht en zet hij zich in voor opwekking van duurzame energie en woningisolatie. Ook is hij voorzitter van het netwerk PvdA Duurzaam.

 

Na zijn studie bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam, was hij verkeersplanoloog bij de gemeente Haarlemmermeer en heeft hij de Stadsregio Amsterdam zich bezig gehouden met de aanbesteding van openbaar vervoerconcessies.

 

Rolf is een pragmatisch wereldverbeteraar. Met zijn gedrevenheid en relativerende kijk op het leven, weet hij mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen in zijn visie.

Maarten van Poelgeest

Voorzitter

Maarten van Poelgeest was van 2006 tot 2014 wethouder van de gemeente Amsterdam. Hij was verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Klimaat en Energie en Bouw en Woningtoezicht. Hij streed er onder meer voor dat de stad meer in haar eigen energiebehoefte kon voorzien door zonnepanelen op woningen en de bouw van windmolens mogelijk te maken.

Maarten was van 1998 tot 2006 raadslid in de gemeente Amsterdam. Van 1995 tot 2000 was hij werkzaam bij eerst het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA).

Maarten van Poelgeest helpt graag bij het oplossen van complexe politiek bestuurlijke vraagstukken. Terreinen die zijn interesse hebben zijn gebiedsontwikkeling, klimaat en energie, mobiliteit, stedelijke vernieuwing, onderwijs, bestuurlijke verhoudingen.

Vera Luijendijk

Penningmeester
Vera Luijendijk (1974) woont al meer dan 25 jaar in Amsterdam. Vera heeft bedrijfseconomie gestudeerd. Na een aantal jaren als controller, adviseur en consultant te hebben gewerkt heeft ze het bedrijfsleven verruilt voor de gemeente Amsterdam. Op zoek naar een functie met meer maatschappelijke relevantie. Vera was daar lange tijd treasurer, fondsbeheerder van het investeringsfonds voor Klimaat & Energie en werkt nu als adjunct directeur van de RVE Zuidas. Daar heeft zij naast financien en bedrijfsvoering ook duurzaamheid, groen en water in haar portefeuille.

 

Naast haar werk adviseert ze over en begeleid ze initiatieven op het gebied van arbeidsparticipatie en voedselzekerheid die worden gefinancierd vanuit het Anton Jurgens Fonds.

 

” Investeren met een goede balans tussen maatschappelijk rendement en financieel rendement (het zogenaamde impact investing) heeft volgens mij de toekomst. Investeringen in duurzame energie zijn een prachtig voorbeeld van hoe duurzaam en financieel rendement hand in hand kunnen gaan. Zo verdienen de zonnepanelen die Amsterdam Energie aanbiedt zichzelf terug in geld, maar dragen ze ook bij aan de reductie van CO2. Goed voor je portemonnaie en goed voor de planeet.”

Hans Vermeulen

Bestuurslid

Hans Vermeulen (1977) is architect en medeoprichter van DUS architects. Op dit moment bouwt DUS architects samen met verschillende partners een 3D-printer, om ‘s werelds eerste Amsterdamse grachtenpand te printen.

Ook is Hans bestuurslid en medeoprichter van Amsterdam Energie en werkt hij mee om Amsterdammers baas te maken over eigen energie.

 

Net als Thijs is hij actief als bestuurslid van de Open Coop in Amsterdam-Noord, waarvan hij medeoprichter is.

Jan Henk Tigelaar

Bestuurslid

Jan Henk (1980) werkt graag mee aan uitdagende projecten. Zo is hij betrokken bij het initiatief om een berg te bouwen in Nederland (Die Berg Komt Er), werkt hij aan de Noord/Zuidlijn als omgevingsmanager voor het Stationseiland en is hij als theatermaker betrokken bij kunstenaarscollectief Stroom-West.

 

Opgeleid als civiel ingenieur en planoloog, en werkzaam bij Royal Haskoning DHV, combineert hij creativiteit en een out of the box mentaliteit met down to earth oplossingen.

 

Hij ziet de mens en technologische ontwikkelingen als onderdeel van het ecosysteem. Vanuit die gedachte is Jan Henk gefascineerd door de mogelijkheid om in Amsterdam met Amsterdammers over te gaan op lokale, zelf opgewekte, duurzame energie.

Marielle de Sain

Bestuurslid

Mariëlle de Sain (1972) woont met veel plezier al 15 jaar in Amsterdam en vindt de beweging van de stad  fascinerend. Ze werkt bij een adviesbureau voor duurzame energie en heeft vaak de rol van verbinden: een verbinding tussen mens en techniek, tussen inhoud en beleid, tussen de kleine en grote economie. Ze vertaalt vergezichten in concrete doelen en projecten. Naast bestuurslid van Amsterdam Energie werkt ze als vrijwilliger in een restaurant met verstandelijk gehandicapten.

 

De energietransitie wordt steeds meer zichtbaar: ‘lokale en duurzame opwekking, nieuwe manieren van opslag en verdeling. Iedereen kan hieraan een bijdrage leveren, groot of klein, gemeenschappelijk en in de eigen omgeving. Daarom wil ik me inzetten voor Amsterdam Energie: samen bouwen aan duurzame energie via of voor Amsterdamse duurzame projecten.

Thijs Middeldorp

Lid Bestuurscommissie

Thijs Middeldorp (1978) is mede-eigenaar van campagnebureau Partizan Publik. Daarnaast is hij zakelijk directeur van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité, oprichter van Het Parlement van de Dingen, curator van het Atelier aan de Middendijk. Thijs is als medeoprichter en oud- voorzitter van Amsterdam Energie ook nu nog actief betrokken bij de coöperatie, onder meer als lid van de bestuurscommissie.

 

Energie is te belangrijk om alleen aan anonieme overheden en bedrijven over te laten. Wij willen zelf weten en beslissen hoe onze energie opgewekt wordt, en tot ons komt. We kunnen de wereld niet zo even veranderen. Maar onze stad wel. Wij koppelen een grote ambitie aan kleine, haalbare en belangrijke acties in onze directe omgeving.’

Frank Kuipers

Lid Bestuurscommissie

Frank Kuipers (1956) woont 38 jaar in Amsterdam en is er al bijna net zo lang maatschappelijk actief. Zo was hij lid van de deelraad voor de PvdA in het voormalig stadsdeel Westerpark en was hij ook bestuurslid van de Huurdersvereniging Amsterdam. Verder werkte hij bij de Dienst Werk en Inkomen en bij het Amsterdams Steunpunt Wonen.

 

Als lid van de bestuurscommissie is Frank tevens betrokken bij de Werkgroep Wind.

 

Amsterdam Energie richt zich op de omschakeling naar energievoorziening zonder fossiele brandstoffen en wil een alternatief bieden voor de op commercie en winst gerichte energiereuzen. Daarbij combineert ze idealisme met praktische zakelijkheid, initiatief en zeggenschap van de leden. Dat inspireert me om mijn bijdrage te leveren aan een groeiende Amsterdam Energie Coöperatie.