Het is gelukt om een inkoopcontract te sluiten met het Windmolenpark Ruigoord BV in de Amsterdamse haven. 20% van de energie van dit windpark mogen we onder eigen naam verkopen in de stad, wat genoeg is voor ongeveer 4000 nieuwe particuliere klanten. Hierbij is de toezegging gedaan dat bij nieuwe windmolenparken in het havengebied het Havenbedrijf gaat onderzoeken op welke wijze bewoners van Amsterdam kunnen investeren in een eigen windmolen.

Wind is een zeer krachtige energiebron. Om de energieproductie van één moderne windturbine te evenaren, moet je tot wel 30.000 zonnepanelen plaatsen. Wil je een beetje vaart te maken met de overgang naar duurzame energie dan kun je niet om wind heen. Wind is momenteel de schoonste, goedkoopste en veiligste manier om de CO2-uitstoot te verminderen.

 

Het is gelukt om samen met om (voorheen: Duurzame Energie Unie) een inkoopcontract te sluiten met het Windmolenpark Ruigoord BV in de Amsterdamse haven. Dit windpark (dat in eigendom is van het Havenbedrijf Amsterdam en Eneco) is bereid ons een deel van de op te wekken stroom aan te bieden, dat Amsterdam Energie onder eigen naam mag verkopen in de stad. De hoeveelheid stroom is goed voor maximaal 4000 nieuwe particuliere klanten. Hierbij hebben de drie partijen ook een risicodragen-de lening gegeven om hiervoor een wervingscampagne op te zetten. Verder is de toezegging gedaan dat bij nieuwe windmolenparken in het havengebied het Havenbedrijf gaat onderzoeken op welke wijze bewoners van Amsterdam kunnen investeren in een eigen windmolen.

 

Wil je ook Havenwind thuis geleverd krijgen? Meldt je dan hier aan.