Bouw mee aan onze zonstations

Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze energie naar schone. Amsterdam heeft honderden daken. Amsterdam Energie is druk bezig met de realisatie van daken met zonnepanelen. Het afgelopen jaar zijn de eerste twee daken opgeleverd (klik voor meer info op de projecten):

 

Doe mee in het Drijvende Zonnepark op de NoorderIJplas!

Zonnepanelen die drijven op het water? Ja, dat kan en de panelen brengen nog meer op ook dan zonnepanelen op het dak of op het land. Dit komt omdat het water zorgt voor natuurlijke koeling en ook de weerkaatsing van het zonlicht in het water opgevangen wordt door de tweezijdige panelen.

 

In een waterrijke regio als Amsterdam waar grond duur en schaars is, is het benutten van geschikte waterlocaties een goede aanvulling op ‘zon op daken’. En we hebben iedere onbenutte plek nodig om de doelstelling uit het coalitie akkoord (250 MW in 2022) te halen.

 

De grootste burger coöperatie, Amsterdam Energie, en de grootste bedrijven coöperatie NDSM Energie ontwikkelen in totaal 3 hectares water op de NoorderIJplas om duurzame energie opwekking met drijvende panelen mogelijk te maken.

 

De beide coöperaties ontwikkelen ieder onafhankelijk van elkaar en op eigen wijze. Gezamenlijk wordt een vergunningaanvraag opgesteld en de nodige onderzoeken uitgevoerd. Amsterdam Energie ontwikkelt samen met Sunfloat 1 hectare op coöperatieve wijze. Cooperatief omdat wij eigenaarschap en zeggenschap over lokale duurzame energie productie weer dichter bij burgers willen brengen. Burgers ervaren de meeste impact op hun leefomgeving van een zonnepark in de buurt, logisch dan ook dat zij moeten kunnen meeprofiteren. Dus coöperatief ontwikkelen met bewoners is ons uitgangspunt.

 

Door gebruik te maken van de ‘postcoderoos regeling’  maken we participatie door burgers mogelijk en krijgen Amsterdammers toegang tot betaalbare, lokaal opgewekte duurzame stroom. Je kunt zelfs nog een stap verder gaan en meedoen door panelen te kopen en mede eigenaar te worden van het drijvende zonnepark.

 

Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het gebied rondom de NoorderIJplas; recreatie en duurzaamheid zijn daarin kernbegrippen in de plannen van Haven-Stad en Ecopark. Voordat de plannen definitief zijn en de eerste schop de grond in gaat kan er met ons initiatief ook de komende jaren al geëxperimenteerd worden met deze drijvende technologie op kleine schaal. En ja, 3 hectare is relatief klein omdat de NoorderIJplas maar liefst 63 hectare groot is.

 

Behalve de duurzame energieopwekking zelf, willen we graag een connectie maken met lokale opslag en elektrisch rijden. De eerste gesprekken worden hierover gevoerd.

 

Wil je meedenken, meedoen of heb je een initiatief in de buurt van de NoorderIJplas wat hierbij aansluit meld je dan bij Tineke de Vries (tineke@amsterdamenergie.nl).